dr n. o zdr. Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI

dr n. o zdr., prof. Akademii WSEI

Zbigniew

Orzeł

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-6356-1695

dr n. o zdr., prof. Akademii WSEI

Zbigniew

Orzeł

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-6356-1695

Profil zawodowy

20-letnie doświadczenie w zarządzaniu, między innymi: Dyrektor Szpitali w Puławach, Opolu Lubelskim, z-ca Dyrektora Szpitala MSWiA w Lublinie;
Prowadzenie nadzoru właścicielskiego – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego (2009-2016);
NFZ - udział w zespole tworzącym i wdrażającym w Polsce system JGP;
Programy naprawcze i restrukturyzacyjne szpitali – 6 programów;
Organizowanie grup zakupowych dla szpitali;
Prezes Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ (9 lat);
Ekspert w wielu projektach, w tym ogólnopolskich i międzynarodowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia;
Lekarz, specjalista medycyny pracy.

Profil naukowy

Publikacje od ponad 20 lat z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej, systemu ochrony zdrowia oraz medycyny;
Członek Komisji Bioetycznej w Akademii WSEI;
Autor monografii na temat benchmarkingu szpitali, współautor książki w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi, autor licznych rozdziałów poradnika dla świadczeniodawców wydawnictwa C.H.Beck.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 10 lat doświadczenia dydaktycznego na poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA).
Prowadził szkolenia i studia podyplomowe m.in. dla kadry menedżerskiej podmiotów leczniczych, firm farmaceutycznych, administracji samorządowej, lekarzy.
Odznaczony: Medalem Unii Lubelskiej przyznany przez Prezydenta Miasta Lublin oraz Brązowym Medalem „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”.

Skip to content