dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI

dr, prof. Akademii WSEI

Łukasz

Wojciechowski

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-9403-6412

dr, prof. Akademii WSEI

Łukasz

Wojciechowski

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-9403-6412

Profil zawodowy

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Lubelskiej Akademii WSEI. Związany z Uczelnią od 2012 r. Pracownik badawczo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Od 2021 roku członek Senatu Akademii WSEI. Od 2020 roku pełni funkcję Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów. W przeszłości pełnił m.in. funkcje: Zastępcy Dyrektora Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu, Koordynatora kierunków Administracja I i II st. i Bezpieczeństwo wewnętrzne I st.; Opiekuna studenckich praktyk zawodowych; Przewodniczącego zespołów ds. uznawania efektów uczenia działających w ramach Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia; Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia; Przewodniczącego Wydziałowej Komisji ds. Uznawania efektów uczenia się.

Ekspert w zakresie bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa w Internecie i kontroli zarządczej. Współpracował z kilkudziesięcioma podmiotami w zakresie wdrożenia procedur RODO i wdrożenia systemu kontroli zarządczej oraz szkolenia kadry, m.in. z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, urzędami wojewódzkimi, służbami mundurowymi, instytucjami kultury i spółkami kapitałowymi.

Profil naukowy

Zainteresowania naukowe obejmują: politykę bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych i społecznych aspektów cyberbezpieczeństwa; kontrolę zarządczą w systemie finansów publicznych; prawo autorskie w mediach społecznościowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwóch samodzielnych monografii, dwóch podręczników akademickich i siedmiu monografii pod redakcją. Promotor ponad 100 prac dyplomowych. Współorganizator i uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Brał udział w projektach międzynarodowych mających na celu umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego:

  • (2016) Professional Development of University Educators for Improving Students’ Entrepreneurial Skills – PROFEDU jako ekspert w modułach związanych z zarządzaniem oraz wizją organizacji opartą na modelu biznesowym,
  • dwukrotnie brał udział w programie mobilności kadry naukowej w ramach Erasmus+, prowadząc zajęcia na SMK University of Applied Social Sciences w Wilnie w 2017 r. i na Corvinus University w Budapeszcie w 2018 r.
  • (2021) udział w wyjeździe szkoleniowym do Salonik i Siatisty (Grecja) w ramach projektu SmartVET, dotyczącego nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w szkolnictwie zawodowym,
  • (2022) udział w wyjeździe szkoleniowym w ramach programu Erasmus+ w Universidad de Granada (Hiszpania),
  • (2023) udział w wyjeździe szkoleniowym w ramach programu Erasmus+ w przedsiębiorstwie partnerskim Prios Kompetanse AS w Steinkjer (Norwegia).

Doświadczenie dydaktyczne

Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Obecnie w Lubelskiej Akademii WSEI prowadzi przede wszystkim zajęcia w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych na kilku kierunkach studiów. Od 2016 prowadzi zajęcia na studiach I i II st. w języku angielskim. Koordynator trzech kierunków studiów podyplomowych (Inspektor ochrony danych; RODO w e-administracji i biznesie; Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe). Ponadto, prowadzi zajęcia w zakresie ochrony danych osobowych i prawa autorskiego na studiach podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo”. Oprócz zajęć akademickich przeprowadził kilkaset autorskich szkoleń stacjonarnych, warsztatów i webinarów w obszarach, w których się specjalizuje.

Skip to content