mgr Sylwia Grzesiak

Sylwia

Grzesiak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

Sylwia

Grzesiak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

Profil zawodowy

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie w ochronie zdrowia
W latach 2012-2016 pracowała w Beneavin Nursing Home w Irlandii, pełniąc zadania lidera zespołu pielęgniarsko- opiekuńczego w opiece and osobami przwlekle chorymi, z chorobą Alzhaimera. W latach 2016- 2023 : starsza pielegniarka, pielęgniarka oddziałowa, zastępca Pielęgniarki Naczelnej , Pełnomocnik ds Praw Pacjenta w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, a następnie Pełnomocnik Dyrektora ds Praw Pacjenta oraz specjalista ds jakości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie. Specjalizuje się w zakresie pielegniartstwa internistycznego, posiada doswiadczenie w zakresie opieki długoterminowej.

Doświadczenie dydaktyczne

Pracownik dydaktyczny Lubelskiej Akademii WSEI, opiekun kształcenia praktycznego studentów pielęgniarstwa.

Skip to content