prof. dr hab. Janusz Gudowski

prof. dr. hab.

Janusz

Gudowski

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0001-7538-3884

prof. dr. hab.

Janusz

Gudowski

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0001-7538-3884

Profil zawodowy

 

  • członek rady nadzorczej Stowarzyszenia Społeczno-Gospodarczego “Mazowsze” (2000-2010);
  • prezes Fundacji “The Warsaw Center for Arab Business” (1994-2001);
  • członek International Center for Economic Growth (Washington DC) (1995-2000);
  • członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN (1998-2001);
  • członek Konsultatywnej Grupy Ekspertów ds. Rady Bezpieczeństwa ONZ przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP (1996-97);
  • członek komitetu przy Ministrze Spraw Zagranicznych ds. obchodów 150-lecia polskiego osadnictwa w Turcji (1997);
  • członkostwo w 7 komitetach redakcyjnych wydawnictw naukowych;

Profil naukowy

Ma w swoim dorobku liczne publikacje naukowe, w tym jako autor bądź współautor 18 książek naukowych oraz około 200 artykułów opublikowanych w Polsce i zagranicą. W różnych latach interesował się problematyką relacji podział dochodów-wzrost gospodarczy i procesem dostosowań gospodarki do wymogów rynku. W ostatnim czasie zajmuje się badaniami bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
Odbył staże naukowe w Institute of National Planning w Egipcie; Indian Agricultural Research Institute, Institute of Development Studies w Brighton, W. Brytania; Ankara University i na Uniwersytecie Lwowskim.
Kierował zespołami badawczymi w Egipcie (współpraca z American University of Cairo), w Sudanie, Jemenie i na Ukrainie. Był członkiem zespołu doradczego przy Ministrze Spraw Zagranicznych ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, autorem ekspertyz dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych (m. in. nt. Ekonomicznych skutków uregulowania konfliktu arabsko-izraelskiego dla państw Bliskiego Wschodu i ich implikacji dla interesów polskich).

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 30 lat pracy dydaktycznej na studiach I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich i podyplomowych, m.in. na UW, Politechnice Lubelskiej i Akademii WSEI. Uzyskał liczne nagrody rektorskie z racji osiągnięć dydaktycznych i naukowych.

Skip to content