prof. dr hab. Andrzej Cwynar

prof. dr hab.

Andrzej

Cwynar

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-2702-0397

prof. dr hab.

Andrzej

Cwynar

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-2702-0397

Profil zawodowy

Ekspert w zakresie finansów i zarządzania finansami. W latach 2006-2009 członek rady nadzorczej Towarzystwa Finansowego Silesia. W latach 2013-2020 wspólnik i członek rady nadzorczej Splentum. Pełnił funkcję Rektora Lubelskiej Akademii WSEI w 2023 r., wcześniej Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.
Współpracował jako ekspert m.in. z PKN Orlen, KGHM i spółkami z Grupy Azoty. Konsultował wdrożenie systemów zarządzania wartością przedsiębiorstwa m.in. w Zakładach Azotowych Kędzierzyn, Katowickim Holdingu Węglowym i Grupie Tauron.

Profil naukowy

Publikuje w najważniejszych czasopismach zajmujących się finansami konsumenckimi, m.in. w Journal of Consumer Affairs, International Journal of Bank Marketing oraz International Journal of Consumer Studies.
Od 2023 r. przewodniczący Rady Naukowej Wydawnictwa Innovatio Press Lubelskiej Akademiii WSEI. Autor i współautor kilkunastu książek oraz ponad stu artykułów poświęconych zarówno finansom konsumenckim, jak i korporacyjnym. Za dwie książki otrzymał ogólnokrajowe nagrody:

  1. W 2003 r. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za monografię A. Cwynar, W. Cwynar (2002). Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje – systemy – narzędzia. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
  2. W 2021 r. Nagroda „Beta – Klasa w zarządzaniu finansami” za monografię A. Cwynar (2021). Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (praca samodzielna).

Członek rad redakcyjnych czasopism naukowych indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus: Journal of Consumer Affairs, Intenrational Journal of Bank Marketing, International Journal of Emerging Markets, Journal of Financial Counseling and Planning, Financial Internet Quarterly, Forum Scientiae Oeconomia, Journal of Risk and Financial Management. Autor ponad 60 recenzji dla czasopism indeksowanych w obu wspomnianych bazach.

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz American Council on Consumer Interests.

Kierownik dwóch projektów naukowo-badawczych:

  1. Debt Watch, sfinansowanego z grantu MNiSW w ramach program Dialog (2017-2019)
  2. Finansowy język płci. Alfabetyzm i zachowania finansowe kobiet i mężczyzn a język domeny finansów, realizowanego obecnie w ramach grantu z NCN, program Opus 22.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 20 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, doktorskie) we współpracy z różnymi instytucjami, w tym m.in. PwC, SGH, BDO. Prowadził szkolenia i studia podyplomowe m.in. dla kadry menedżerskiej PKN Orlen, KGHM, ZAK, ZA Police, Jelfa.
Odznaczony w 2004 r. Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2020 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Skip to content