mgr piel.

Mariusz

Gnat

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-4849-595X

mgr piel.

Mariusz

Gnat

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-4849-595X

Profil zawodowy

Magister pielęgniarstwa, magister prawa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, instruktor symulacji medycznych, nauczyciel akademicki, ukończył studia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Zdobywał wiedzę uczestnicząc w wielu kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Doświadczenie zawodowe uzyskiwał na wielu szczeblach specjalistycznych. Pielęgniarz Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Posiada uznanie prawa wykonywania zawodu na terenie Niemiec. Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP. Skarbnik Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie. Przewodniczący Komisji ds. Prawa i Legislacji OIPiP. Delegat Krajowego Zjazdu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Profil naukowy

Współautor badania i publikacji : objective and Subjective Stress Parameters in Response to High and Low-Fidelity Simulation Activities. Nazwa Artykułu : International Journal of Environmental Research and Public Health
Udział w wielu konferencjach naukowych między innymi : Współczesne problemy Ratownictwa Medycznego, Formy zatrudniania i wynagradzania pielęgniarek oraz położnych w publicznych niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej i inne.

Doświadczenie dydaktyczne

Od 2016 roku do chwili obecnej : Asystent Wydziału Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie.
Koordynator Kierunku Pielęgniarstwo I stopnia
Wydziału Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie 2022/2023
Opiekun Praktyk Zawodowych Kierunku Pielęgniarstwo II stopnia 2022/2023 do chwili obecnej.

Skip to content