dr

Sylwia

Skrzypek-Ahmed

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

ORCID: 0000-0002-1211-0683

dr

Sylwia

Skrzypek-Ahmed

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

ORCID: 0000-0002-1211-0683

Profil zawodowy

Obecnie Dyrektor Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Lublinie i Liceum Ogólnokształcącego Akademii WSEI. Koordynator kierunku Ekonomia I i II stopnia i Finanse i rachunkowość I stopień w latach 2018-2023. Członek Zespołu ds. Opracowania Strategii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na lata 2019-2023.
Od 2009 – nadal właściciel firmy produkcyjnej z sektora spożywczego/ laureat konkursu „Innowacyjny przedsiębiorca województwa lubelskiego”, kategoria: Najlepszy start.

Profil naukowy

Dorobek naukowy autora monografii naukowej z ostatnich pięciu lat ma charakter międzynarodowy, publikacje są indeksowane w bazach międzynarodowych, m.in.
1. czasopismo Energies (Open Access Journal liczba punktów MNiSW: 140, Impact Factor: 2,7);
2. czasopismo Sustainability (Open Access Journal liczba punktów MNiSW: 100 );
3. czasopismo International Journal of Legal Studies (IJOLS) (Open Access Journal liczba punktów MNiSW: 40), włączony do międzynarodowej bazy indeksacyjnej ERIH PLUS;
Autor i współautor kilku książek oraz kilkudziesięciu artykułów. Dorobek naukowy obejmuje m. in. dziedzinę nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, innowacji, zarządzania finansami, zarządzania firmą.
Współorganizator – 14 cyklicznych konferencji naukowych dotyczących przedsiębiorczości.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 15 lat doświadczenia dydaktycznego na studiach I i II stopnia. Certyfikat „Nauczyciel Zwolniony z Teorii” (2020), opiekun studentów i uczniów realizujących projekty społeczne w ramach platformy Zwolnieni z teorii od 2020 – nadal.

Skip to content