dr n. med. Tomasz Kleczkowski

dr n. med.

Tomasz

Kleczkowski

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

dr n. med.

Tomasz

Kleczkowski

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

Profil zawodowy

Doktor nauk medycznych w zakresie medycyny – ortopedii i traumatologii narządu ruchu, stopień naukowy nadany uchwałą Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego z dnia 15 czerwca 2011 r. Tytuł rozprawy doktorskiej: Leczenie złamań bliższego końca kości udowej z użyciem systemu Dynamic HIP Screw (DHS).
Lekarz – Dyplom Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 20.07.1992 r.
Od 1993 – nadal zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego PZOZ w Lublinie, Oddział Urazowo-Ortopedyczny na stanowiskach:
• Od 2002 r. – Starszy asystent
• 1996 r. – 2002 r. – Asystent
• 1993 r. – 1996 r. – Młodszy asystent

Profil naukowy

Autor wielu publikacji w polskich i zagranicznych pismach w dziedzinie ortopedii i traumatologii.
Autor licznych prezentacji na polskich i zagranicznych konferencjach naukowych w dziedzinie ortopedii i traumatologii.
Badania naukowe:
1. Pięć badań klinicznych z inhibitorem czynnika X w profilaktyce zakrzepicy; II faza – współbadacz (197 pacjentów)
2. Trzy badania kliniczne z inhibitorem czynnika X w profilaktyce zakrzepicy; III faza – współbadacz (107 pacjentów)
3. Badanie z przezskórnym podawaniem nitrogliceryny w epicondylitis lateralis; II faza – współbadacz (17 pacjentów)

Doświadczenie dydaktyczne

Od 01.10.2021 zatrudniony w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (aktualnie Lubelskiej Akademii WSEI) na stanowisku pracownika dydaktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Pełnione funkcje:
- Członek Polskiego Towarzystwa Traumatologicznego i Ortopedycznego
- Członek Sekcji Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologi Sportu przy PTOiTR
- Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Artoroskopowego
- Członek ESSKA – European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, Europejskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej Chirurgii Kolana i Artroskopii
- Członek AGA (Deutschprachigen Arbeitsgementschaft für Arthroskopie) Niemieckojęzyczne Towarzystwo Artroskopii
- Kurs Good Clinical Practice (GCP)

Skip to content