dr n.med. Jolanta Dziewulska

dr n.med.

Jolanta

Dziewulska

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-6644-1114

dr n.med.

Jolanta

Dziewulska

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-6644-1114

Profil zawodowy

Od 1979 r. pracownik Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie; od 1985-2024 pielęgniarka oddziałowa w Oddziale dla Przewlekle Chorych; od 2005r. - nadal kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Od 2011r. nadal – wykładowca w Lubelskie Akademii WSEI - wykłady z pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki długoterminowej i paliatywnej .

Profil naukowy

Autor i współautor 13 prac wygłoszonych na konferencjach naukowych; Autor 18 opublikowanych prac; Członek komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji; w latach 2000-2009 członek i przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Doświadczenie dydaktyczne

Od 2011 wykładowca na studiach licencjackich i magisterskich; od 2000 r. wykładowca na specjalizacjach, kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla pielęgniarek.

Skip to content