dr

Katarzyna

Mieczkowska

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

E-mail

ORCID

0000-0001-9280-752X

dr

Katarzyna

Mieczkowska

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

E-mail

ORCID

0000-0001-9280-752X

Profil zawodowy

Politolożka, kulturoznawca, muzealnik, samorządowiec, specjalista w zarządzaniu instytucjami kultury. Od 2004 roku nieprzerwanie pracownik naukowo-dydaktyczny. W latach 2004-2009 kierowała Akademicką Grupą Medialną UMCS, pełniła funkcję rzecznika prasowego UMCS, dyrektora kancelarii prezydenta miasta Lublin, a następnie zastępcy prezydenta ds. kultury i relacji zewnętrznych. Od 2015 roku kieruje Muzeum Narodowym w Lublinie.
Absolwentka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła Studia podyplomowe Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe Muzealnictwo na UMCS, studia podyplomowe Zarządzanie i marketing na Politechnice Lubelskiej, Master of Business Administration (MBA) także na Politechnice Lubelskiej we współpracy z University of Minnesota.
W latach 2012–2016 była członkiem w Konwencie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a także członkiem w Radzie Programowej Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka” UMCS oraz Radzie Programowej Muzeologicznych studiów dualnych (Instytut Historii UMCS).
Od 2017 roku zasiada w Radzie Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ponadto zasiada w Radzie Muzeum Historii Polski i Radzie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Od 2021 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonica”. Jako ekspert wielokrotnie oceniała wnioski aplikacyjne dotyczące programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Za zasługi na rzecz pracy w kulturze została wyróżniona złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w wymiarze lokalnym Medalem Prezydenta Miasta Lublin, a także medalem UMCS za zasługi na rzecz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Profil naukowy

Autorka licznych publikacji naukowych ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach w dziedzinie nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o polityce i administracji (między innymi: „Muzealnictwo”, „Biografistyka Pedagogiczna”, „Studia i Materiały). Od 2015 roku zasiada w radzie naukowej czasopisma „Studia i Materiały Lubelskie”, które od 1962 roku wydaje Muzeum Narodowe w Lublinie.
W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim - Wydział Zarządzania
i Komunikacji prezentowała wyniki swoich badań w trakcie wygłaszanych wykładów i seminariów. Odbyła staże naukowe w Harkowskim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Karazina w Katedrze Historiografii, Źródłoznawstwa i Archeologii Szkoły Historycznej oraz w Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu.

Doświadczenie dydaktyczne

Od początku pracy w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (tj. od 2004 roku), następnie Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, Akademii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji prowadzi zajęcia dydaktyczne w postaci wykładów, ćwiczeń laboratoriów czy seminariów. Blisko dwudziestoletnie doświadczenie dydaktyczne ma wpływ na kształcenie młodych kadr w zakresie nauk o polityce, administracji, bezpieczeństwie oraz komunikacji społecznej i mediach.

Skip to content