dr hab. Katarzyna Popik-Konarzewska, prof. Akademii WSEI

dr hab., prof. Akademii WSEI

Katarzyna

Popik-Konarzewska

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-7040-2596

dr hab., prof. Akademii WSEI

Katarzyna

Popik-Konarzewska

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-7040-2596

Profil zawodowy

Profil zawodowy obejmuje różnorodne formy praktyki stosowania prawa: prowadzenie kancelarii adwokackiej i czynna praktyka adwokacka (od 2014 r.); szkolenie aplikantów adwokackich (z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego); orzekanie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Lublinie (do 2014 r); współpraca z Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji przy Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie (od 2000 r., prowadzenie szkoleń dla administracji publicznej, m.in. w Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównym Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Integracji Europejskiej). Niezależny ekspert w Komisji Międzyresortowej ds. wolności działalności gospodarczej przy Kancelarii Rady Ministrów (2007 r.).

Profil naukowy

Badania naukowe dotyczą zakresu nauk prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnoadministracyjnej (materialnej i formalnej) oraz prawa ochrony środowiska. Wnioski wynikające z prowadzonych badań oddziałują na praktykę stosowania prawa przez organy administracji publicznej. Sformułowane wnioski stanowią również podstawę do formułowania w procesie legislacyjnym właściwych rozwiązań prawnych. Prowadzone badania znalazły również odzwierciedlenie w recenzowaniu prac naukowych. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Doświadczenie dydaktyczne

Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, legislacji administracyjnej, postępowania przed sądami administracyjnego, prawa ochrony środowiska. Istotny element dorobku stanowi opieka naukowa nad studentami (prowadzenie seminariów, promotorstwo i recenzje licznych prac dyplomowych).

Skip to content