dr

Olena

Ivashko

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-2950-0474

dr

Olena

Ivashko

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-2950-0474

Profil zawodowy

Od 1 września 2009 r. i obecnie adiunkt (associate professor) na katedrze finansów Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki, Łuck (Ukraina).
Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.
Posiadam praktyczne doświadczenie, w szczególności prowadzenie rodzinnej firmy sp. z oo „Papirus” (świadczącej usługi poligraficzne), jestem członkiem Fundacji pozarządowej „Centrum Edukacji Publicznej”.

Profil naukowy

Jestem autorem ponad 150 prac naukowych i dydaktycznych. Byłam członkiem zespołu badawczegoWschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki przy opracowaniu tematu „Bezpieczeństwo społeczno-ekologiczne i ekonomiczne” w latach 2017-2019.
W latach 2016-2017 byłam uczestniczką programu Kirkland Research.
Członkostwo w The International Scientific Association of Economists "CONSILIUM" w latach 2016-2017.
Recenzowanie pracy doktorskiej Krupiak Iryny “Wsparcie finansowe rozwoju obszarów dotkniętych kryzysem” w 2013 r.
Miałam Stypendium Gabinetu Ministrów Ukrainy dla młodych naukowców w latach 2016-2018.

Doświadczenie dydaktyczne

Jestem koordynatorem i twórcą kursu „Innowacyjna przedsiębiorczość i zarządzanie projektami Start-up”, prowadzonego na Uniwersytecie Łesi Ukrainki w ramach inicjatywy „Uniwersytet Przedsiębiorczości”, realizowanej wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy, USAID, YEP.
Od 2 czerwca do 4 sierpnia 2021 roku byłam uczestniczką programu grantowego GIST Innovates Ukraine 2021, realizowanego przez Departament USA Global Innovation poprzez Inicjatywę Nauki i Technologii.
Brałam udział przy opracowywaniu i wdrażaniu tematów naukowych, które finansowane były z budżetu państwa i kontraktów gospodarczych na Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Ukrainie. Byłam konsultantem publicznym na zasadzie wolontariatu Departamentu Gospodarki i Integracji Europejskiej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Wołyńskiej Rady Obwodowej w procesie opracowywania Strategii Rozwoju Obwodu Wołyńskiego na lata 2021-2027 oraz w zakresie finansowego wsparcia rozwoju inwestycji w regionie.
Prowadziłam badania rynku kapitałowego i finansowego na zamówienie przedsiębiorstwa Sp. z O.O. „BRW-Ukraina” oraz SA “Osnastka”.
Kierownik projektu grantowego “Norwegia-Ukraina”, od 06.04.2020 do 30.12.2022 na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki.

Skip to content