dr Michał Jarmuł, prof. Akademii WSEI

dr, prof. Akademii WSEI

Michał

Jarmuł

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

dr, prof. Akademii WSEI

Michał

Jarmuł

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

Profil zawodowy

Jest jednym z fundatorów fundacji OIC Poland (organu założycielskiego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie obecnie Lubelskiej Akademii WSEI), a także współzałożycielem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podczas ponad 20-letniego istnienia Uczelni pełnił funkcję rektora i prorektora ds. kształcenia i studenckich. Obecnie członek Rady Nadzorczej Fundacji OIC Poland i wiceprzewodniczący Konwentu Akademii WSEI. Jest wieloletnim profesjonalnym doradcą w zakresie restrukturyzacji i planowania strategicznego oraz procesów sprzedaży i obsługi klienta. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kierowania zespołami wykładowców i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej.

Profil naukowy

Wybrane osiągnięcia:
- kierownik projektu „Menedżer dla nauki i biznesu” - studia podyplomowe dla jednostek naukowych w roku 2011;
- kierownik projektu POKL „Profesjonalna kadra – studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych” w latach 2009-2011;
- menedżer ds. promocji i PR w projekcie „Szkoła Kluczowych Kompetencji-Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej” (2009);
- kierownik projektu POKL „Versatilists. Profesjonalna i kompetentna informatyka jako kierunek zamawiany zwiększający liczbę absolwentów o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy w WSEI w Lublinie” (2011-2012)
Opracował autorskie materiały do wykładów: m.in.: Zarządzanie strategiczne (2019) –Zarządzanie II st.; Przedsiębiorczość i formy ekspansji w warunkach globalizacji (2019) Zarządzanie II st., 21 tekstów przypadków dla ćwiczeń z przedmiotu Zarządzanie strategiczne j/w. na podstawie własnej praktyki (2019).

Doświadczenie dydaktyczne

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel akademicki i trener prowadzący szkolenia w zakresie zarządzania strategicznego, marketingu, technik sprzedaży i obsługi klienta oraz rozwoju umiejętności kierowniczych. Koordynator kilku modułów na studiach I i II stopnia kierunku Zarządzanie.
Odznaczony m.in.:
2015 – Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego za szczególny wkład w rozwój naukowy i gospodarczy województwa lubelskiego i południowo-wschodniej Polski;
2017 – Medal Prezydenta Miasta Lublin;
2020 - Medal Unii Lubelskiej.

Skip to content