dr

Małgorzta

Artymiak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0003-2251-6182

dr

Małgorzta

Artymiak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0003-2251-6182

Profil zawodowy

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z dorosłymi, seniorami i młodzieżą.
Adiunkt Lubelskiej Akademii WSEI, aktualnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Mobbingowi i Molestowaniu Seksualnemu Pracowników i Studentów.

Profil naukowy

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień podmiotowości działania człowieka, takich jak: motywacja, współdziałanie, autodeterminacja oraz mediacje sądowe i pozasądowe.

Ekspert w projektach europejskich i krajowych, m in.
• Zawodowy GPS w drodze do lepszego jutra 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
• Emotion - potential of hypersensitivity" projekt realizowany przez WSEI, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) , Narodową Agencję programu Erasmus +
• Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie - Uczelnia dostępna dla osób z
• Niepełnosprawnościami”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach osi III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Współautorka narzędzi badawczych:
• Kwestionariusz Dojrzałości do Kariery - narzędzie do diagnozy dojrzałości do kariery absolwentów wyższych uczelni (KDK) we współautorstwie z R. Walczak, R. Bartczukiem
• Skala Motywacji do Podejmowania Szkoleń – we współautorstwie z M. Łaguną, E. Mielniczuk, A. Januszewskim
• Kwestionariusz Zainteresowań i Predyspozycji Zawodowych „ZiP” we współautorstwie z R. Walczak, R. Bartczukiem

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 20 lat doświadczenia dydaktycznego w realizacji zajęć dla różnych grup odbiorców, w tym szkoleń realizowanych dla nauczycieli, przedstawicieli zawodów medycznych, służb mundurowych.

Skip to content