XII Gala „Szkoła Innowacji”

XII Gala „Szkoła Innowacji”

W dniu 19 kwietnia 2024 r. odbyła się XII Gala „Szkoła Innowacji”, podczas której poznaliśmy laureatów konkursu „Szkoła Innowacji”.

Projekt został objęty Patronatami honorowymi:

 • Marszałka Województwa Lubelskiego
 • Prezydenta Miasta Lublin
 • Kuratora Oświaty w Lublinie

oraz Patronatami medialnym Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie.

Partnerami wydarzenia byli:
Gmina Lublin
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

CERTYFIKATY "SZKOŁA INNOWACJI"

1. I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
2. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju
3. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
4. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu
5. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
6. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
7. Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
8. XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
9. Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie
10. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
11. Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie
12. Śródziemnomorskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Guzmana w Lublinie
13. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
14. XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
15. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
16. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
17. Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
18. Zespół Szkół Nr2 im. Simona Bolivara w Milejowie
19. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
20. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu
21. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu

SZKOŁA - LIDER INNOWACJI

Wyróżnienia:

 • Drugie wyróżnienie – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
 • Pierwsze wyróżnienie – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Tytuł Szkoła – Lider innowacji:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

DYREKTOR - LIDER INNOWACJI

Wyróżnienia:

 • Drugie wyróżnienie – Pan Grzegorz Lech – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • Pierwsze wyróżnienie – Pani Jolanta Rycyk – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

Tytuł Dyrektor – Lider Innowacji:

 • Pan Marcin Rakowski – Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie

NAUCZYCIEL - LIDER INNOWACJI

Wyróżnienia

 • Drugie wyróżnienie – Pani Teresa Zań – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
 • Pierwsze wyróżnienie – Pan Leszek Bober – I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Tytuł „Nauczyciel – Lider Innowacji”

 • Tomasz Kosicki – Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

UCZEŃ - LIDER INNOWACJI

Wyróżnienia

 • Decyzją Kapituły Konkursu Szkoła Innowacji zostało przyznane specjalne wyróżnienie, które otrzymuje Maciej Pytka – Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 • Drugie wyróżnienie – Katarzyna Sitarz – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • Pierwsze wyróżnienie – Marek Stachów – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

Tytuł Uczeń – Lider Innowacji

 • Szymon Lubański – Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie

INNOWACYJNA BIBLIOTEKA

Wyróżnienia:

 • Drugie wyróżnienie – Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
 • Pierwsze wyróżnienie – Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

Tytuł „ Lider Innowacyjna biblioteka”

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

INNOWACYJNA INICJATYWA

Wyróżnienia:

  • Drugie wyróżnienie – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie za inicjatywę w kategorii Innowacje Społeczne: Unia TV – szkolna telewizja
  • Pierwsze wyróżnienie – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie za inicjatywę Pedagogiczną: “RCEZ- miejscem pozytywnych emocji”

Nagrodę główną otrzymało:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju za inicjatywę Naukową: Projekt “Kosmiczni odkrywcy”

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

Wyróżnienia otrzymują:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu
 • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Tytuł „Lider organizacji Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” otrzymuje:

 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie

Galeria z wydarzenia

Skip to content