dr hab. Katarzyna Markiewicz, prof. Akademii WSEI

dr hab. prof. Akademii WSEI

Katarzyna

Markiewicz

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0003-2779-5889

dr hab. prof. Akademii WSEI

Katarzyna

Markiewicz

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0003-2779-5889

Profil zawodowy

Pracownik naukowo-dydaktyczny i praktyk w zakresie psychologii rozwoju człowieka.

Pracowała m.in. w:

 • Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie (1995-2004);
 • obecnie Pracownia Psychologiczna Markiewicz;
 • Współpraca w zakresie szkoleń z placówkami psychologiczno-pedagogicznymi oraz firmami (np. Elektrociepłownia Połaniec; Johnson&Johnson / 1998-2005);
 • Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii UMCS. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim (2008-2009).
 • Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Pracy (2011-2019).
 • Dyrektor Instytutu Psychologii (2011-2013).
 • Obecnie Dyrektor Instytutu Psychologii i Nauk o Zdrowiu Akademii WSEI w Lublinie.

Profil naukowy

Publikuje w najważniejszych czasopismach naukowych (Journal of Autism and Developmental Disorders; Current Issues in Personality Psychology; Acta Neuropsychologica).
Prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka (2015-2023).
Członek Zarządu Fundacji „Żyć z Autyzmem”; członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej (European Association for Developmental Psychology – EADP) – członek komitetu naukowo-organizacyjnego 20th European. Conference on Developmental Psychology 2021; członek Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy i Organizacji (European Association of Work and Organizational Psychology - EAWOP).

Doświadczenie dydaktyczne

35 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe) we współpracy z różnymi instytucjami, w tym m.in. Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Prowadziła szkolenia i studia podyplomowe m.in. w UMCS.

Nagrody i odznaczenia:

 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2013);
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2011);
 • Virtuti Medicinali Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne (2006);
 • Wyróżnienie studentów KUL/UMCS: Wzór rozwoju osobistego i zawodowego (2006)
Skip to content